Gói Dịch Vụ

Gói Dùng Thử: Miễn Phí

Gói cước cho phép người dùng sử dụng dịch vụ trong 7 ngày . Nếu quá hạn trên quý khách sẽ cần đăng kí thành viên để gia hạn thêm thời gian sử dụng và tự động dyệt đơn

Gói 1 tháng: 700.000 VNĐ

Gói cước cho phép người dùng sử dụng dịch vụ trong 30 ngày, các đơn hàng sẽ tự động duyệt . Nếu quá hạn trên quý khách sẽ cần đăng kí để gia hạn thêm thời gian sử dụng.

Gói 6 tháng: 3.000.000 VNĐ

Gói cước cho phép người dùng sử dụng dịch vụ trong 180 ngày, các đơn hàng sẽ tự động duyệt . Nếu quá hạn trên quý khách sẽ cần đăng kí để gia hạn thêm thời gian sử dụng. Giảm đến 50% chi phí

Gói 3 tháng: 1.800.000 VNĐ

Gói cước cho phép người dùng sử dụng dịch vụ trong 90 ngày, các đơn hàng sẽ tự động duyệt . Nếu quá hạn trên quý khách sẽ cần đăng kí để gia hạn thêm thời gian sử dụng.

Gói 1 năm: 5.200.000 VNĐ

Gói cước cho phép người dùng sử dụng dịch vụ trong 365 ngày, các đơn hàng sẽ tự động duyệt . Nếu quá hạn trên quý khách sẽ cần đăng kí để gia hạn thêm thời gian sử dụng. Giảm đến 50% chi phí

Sign Up

Hãy gọi cho chúng tôi hoặc điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. Chúng tôi cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi trong vòng 24 giờ vào các ngày làm việc.
Gọi ngay
Liên hệ